Telefon: 040 74 10 74 22  E-mail:​ info@dominikanerkonvent-hamburg.de